16 mars, 2016

”The Art of Lightness™” betyder att arbeta med hästar i harmoni med varsamhet och lätthet från början utan traditionella tryck och eftergift-metoder. Tryck är ingen hjälp och lätthet är inget mål. Lätthet är här och nu! Det finns två sorters lätthet inom skolning av hästar. En sorts lätthet betyder att hästen är i balans. Om […]

0
30 november, 2014

Att använda skänklarna på hästen handlar för de flesta framförallt om framåtbjudning. Det är vanligt att man ökar framåtbjudningen hos hästen genom en konstant begäran från ryttarens skänklar. Alltså att konstant ”driva” hästen framåt. Men skänklarna har egentligen ingenting med framåtdrivning att göra. Skänklarna har egentligen en hindrande effekt med intensiteten de används med. Handen […]

0