Jag erbjuder kurser i Truly Liberty® och Relationsbaserad Ridkonst® från Liberty till Piaff.

På grund av rådande omständigheter, endast online.

Fri Truly Liberty Online Workshop kommer snart…

 

 

 

 

Flockritualerna™ är grunden för allt du vill uppnå med hästen. Påbörja en relation med din häst utan utrustning, tricks, godis, rundcorall, press eller tvång. Lär dig grunden i att dansa med din häst i frihet.

Flockritualerna™ har jag lärt mig personligen av min mentor Carolyn Resnick i Californien. Hon har hjälpt mig utveckla grunden i mitt utbildningsprogram.

Hon levde med vilda hästar som barn och lärde sig deras naturliga flockritualer. Hon är författare till boken ”Naked liberty ”och medverkar i dokumentärfilmen ”The path of the horse”.

Mitt utbildningsprogram Truly Liberty® är ett koncept med ensamrätt och ett skyddat varumärke.