Min filosofi är en relationsbaserad hästkommunikation från Liberty till Piaff – utan traditionella tryck- och eftergift-metoder, från frihetsarbete till bettlös ridkonst. Det är en dominansfri filosofi där hästen leder processen.

Filosofin grundar sig på den fria hästen och hästens utbildning börjar med hästen fri utan utrustning, tvång, press eller inskränkningar, genom naturliga flockritualer som grund. Dessa ´ritualer´ baseras på hästars naturliga flockbeteende och eget kommunikationssystem för att skapa förbindelse, tillit, respekt, ledarskap och harmoni i flocken.

Vi låter hästen ha ett eget val utan att tvingas till något mot dess vilja. Det bygger en djup förbindelse med hästen som leder till en spontan dans. Att arbeta med hästar utan utrustning ger extraordinära resultat på kortare tid och utan tvång. Genom att ge hästen frihet är den villig att ge sitt samtycke fritt för att den naturligt söker kamratskap och någon att följa.

Genom naturliga flockritualer som baseras på hästars egna flockbeteenden, lär vi oss hästarnas egna språk och kommunikationssystem.

Filosofin grundas på att uppnå en relation med hästen på djupet och ett omhändertagande ledarskap som hästen dras till. En filosofi om att följa naturen och att leva i nuet med medvetenhet. Relationen med hästen är kärnan till ridning med tankeöverföring, känsla och lätthet. En skolning av hästen genom ett holistiskt sätt att arbeta för att uppnå enighet och samförstånd från den ursprungliga holistiska helhetssynen från forna tider.

Skapandet av denna väg utvecklar en djup och förtroendefull relation mellan häst och människa och visar hur man kan integrera denna relation till ett meningsfullt arbete. Ridkonsten inriktar sig på att känna, tänka och göraVi återvänder till där två enkla sinnen fungerar – hästens och ryttarens. Forna hästhanterare var förankrade i naturen och hade en väldigt stark kontakt med det instinktiva sinnet. Vi utforskar och försöker återansluta oss till detta naturliga sinne. Den forntida förståelsen, först omskriven så långt tillbaka som av Xenophon, erbjuder inspirationen och ursprunget av vad som kom att kallas klassisk horsemanship, akademisk ridning och klassisk dressyr men detta går betydligt djupare.

Utbildningen är relationsbaserad och grundar sig på en djup relation och autentisk kommunikation som baseras på relationen som mellan mor och barn, som mellan stoet och fölet och på autentiskt ledarskap. Det är en villkorslös kärlek, vänlighet och mjukhet som ger både hästen och ryttaren jordbundenhet och förtroende.

Grundläggande arbete börjar på marken med hästen fri utan utrustning och ger djupare samhörighet, utvecklar en naturlig kommunikation på hästars eget språk och ger insikter som försäkrar en stadig grund, från vilken vi gör framsteg till högre nivå.

Vi lär oss att utveckla känsla och beröra hästen på nya sätt och kontakten hjälper till att fördjupa relationen med hästen. Arbetet hjälper också till att lösa orsakerna till problem.

Genom Frihetsarbetet, Arbete vid hand och Ridkonsten som följer är idén att ta det långsamt och uppnå en samvaro, där vi inte baserar utbildningen på vetenskapliga inlärningsmetoder som bygger på negativ förstärkning i form av obehag, rädsla eller smärta, utan arbetar hästar utifrån hjärtat och låter vår kärlek till hästen vara vår guide och låta oss bli guidade till förträfflighet. Inte utav ambition, utan av passion, drömmar och vänlighet. Det handlar om att bli hel. Det är ett medvetet beslut att sakta ner, återansluta och komma till konversation med hästen från en ny men ändå urgammal kultur.

Vi börjar tänka annorlunda och använder våra förfäders sätt att tänka och stiger en bit utanför våra normala kultur- och tankemönster. Vi lär oss arbeta utan inskränkningar, tryck, press, obehag, tvång eller dominans.

 

© 2014-2020 Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av registrerat varumärke och upphovsrättslagen.

Relationship-based-art-of-riding