Nyligen kom det till min kännedom att tränare tagit koncept, information och delar av mitt träningsprogram från min hemsida och marknadsför som deras eget. Jag har utvecklat mitt koncept under flera år utifrån den utbildning, de kunskaper och erfarenheter jag fått genom åren och det skiljer sig från traditionella tekniker och Natural Horsemanship-metoder. Från min […]

0

Jag har utvecklat mitt koncept Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff – bettlöst, under många år utifrån den utbildning, de kunskaper och erfarenheter jag fått genom åren och det skiljer sig från traditionella dressyrtekniker och Natural Horsemanship-metoder. Jag har en gedigen utbildning som går bortom Horsemanship och i klassisk dressyr av olika masters. Relationsbaserad Ridkonst […]

0

Det är vettigt att sammankoppla med hästar genom att använda de sociala ritualer som är naturliga för hästar eftersom de svarar lättare på att bli utbildade. Dessa ritualer skapar vänskap, respekt och en djupare förmåga att följa ledaren. Det första du behöver veta om att utbilda en häst är hur du uppnår en samhörighet som […]

0

Flockritualerna™ är grunden i Relationsbaserad Ridkonst och är en resa i personligt och andligt växande med hästar. Ritualerna är vad hästar använder naturligt i en flock för att utveckla förbindelse, vänskap, lojalitet, tillit, respekt, ledarskap och ansvar i gemenskapen. Ritualerna är också hur hästar utvecklar sitt kommunikationssystem så det för harmoni, enighet och samarbetsförmåga till […]

0