Nyligen kom det till min kännedom att tränare tagit koncept, information och delar av mitt träningsprogram från min hemsida och marknadsför som deras eget.

Jag har utvecklat mitt koncept under flera år utifrån den utbildning, de kunskaper och erfarenheter jag fått genom åren och det skiljer sig från traditionella tekniker och Natural Horsemanship-metoder.

Från min tid i Horsemanship-världen började jag ifrågasätta. Från 2013 började jag träna hästar utan tryck- och eftergift/negativ förstärkning från marken och i ridning under min utbildning i klassisk dressyr. Jag skrev om det på min dåvarande sida om min naturliga ridkonst-bettlöst. De artiklarna ser ni på min nuvarande hemsida också. Mitt koncept varumärkte jag som The Art of Lightness™.

Från min utbildning i Philippe Karls School of Lightness i Classical Dressage där man aldrig förstärkte tryck/hjälper utan bara använde ett lätt tryck utvecklade jag konceptet att inte använda tryck alls utan bara beröring, stimuli eller vibrering.

Det fanns ingenstans. Hästens utbildning började med att använda tryck som sedan förstärktes med negativ förstärkning genom att göra det starkare för att uppnå önskat resultat. För att få lättheten.

De hade ingen möjlighet att undkomma. Det pratades om lätthet men lättheten är ju inte äkta om den utvecklas genom att göra det obehagligt och negativt och hårt för hästarna i början. Det spelar ingen roll att man börjar med ett lätt tryck. Det är tvång.

I grunden är negativ förstärkning baserat på rädsla – något obehagligt eller kanske något smärtsamt kommer om hästen inte lyssnar. Alltid under hot. Aldrig fri att undkomma tränarens inverkan.

Så lärde jag mig om den riktigt gamla ridkonsten från forna tider där man bara använde beröring på hästarna och alltid arbetade i harmoni utan negativ förstärkning.

2014 gjorde jag min livsomvändande resa till USA och blev utbildad enskilt av Carolyn Resnick från filmen ”The path of the horse”. En gammal dam som levt med vilda hästar och lärt sig deras ritualer och kommunikationssystem inom flocken.

Hon var den första som började träna hästar i Liberty och skaparen av en relationsbaserad hästträning. Av henne lärde jag mig att kommunicera med hästar helt relationsbaserat och utbilda hästar fria från början utan utrustning, tvång, klicker eller rundcorall genom naturliga flockritualer utan tryck- och eftergift.

Jag lärde mig skillnaden mellan Horsemanship-metoder och att utbilda hästar genom en djup förbindelse där hästen är helt fri att välja sin medverkan eller inte.

Detta sätt att utbilda hästar med hästen fri är mitt utbildningsprogram som Carolyn Resnick hjälpt mig utveckla grunden i. Att föra samman detta från Frihetsarbete till Arbete vid hand och Bettlös Ridkonst har jag själv utvecklat. Det är min egen personliga vinkel av den klassiska ridkonsten.

2015 gjorde en hästtidning reportage om min träning, relationsbaserat och utan tryck- och eftergift-metoder. Ändå är det idag tränare som marknadsför detta som deras idé och koncept. Så lätt att ta information från min hemsida och göra om till sitt eget trots en upphovsrättslag. Detta är inte ok. Det är olagligt.

Att ha tillgång till informationen på min hemsida, på facebook, i onlinekurs etc. ger inte dem eller någon annan rätt att kopiera eller omforma mitt arbete under sitt eget namn och för sin egen vinning.

Det arbete som delas på min facebookgrupp, på min hemsida och i onlinekursen m.m. är för privat bruk. Det är min egendom, ett skyddat varumärke och det är under inga omständigheter lagligt att plagiera, göra om eller sprida denna information eller marknadsföra delar av det som sitt eget.

Jag vill också tacka de individer som gjort mig uppmärksam i denna fråga och jag är tacksam mot alla som flaggar. Om man använder något som man har lärt sig av mig eller i kurser online/offline, genom hemsidan etc. borde man helt enkelt rekommendera mitt utbildningsprogram. Det är det enda sättet på vilket detta sätt att arbeta kan växa, inte om människor som bara har en bråkdel av kunskapen av min träning, för det vidare som sitt eget!

https://relationshipbasedartofriding.com/category/mitt-koncept/

Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff™

I Frihet – Vid Hand – Bettlös Ridkonst

 

© 2016 Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

0