Jag har utvecklat mitt koncept Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff – bettlöst, under många år utifrån den utbildning, de kunskaper och erfarenheter jag fått genom åren och det skiljer sig från traditionella dressyrtekniker och Natural Horsemanship-metoder. Jag har en gedigen utbildning som går bortom Horsemanship och i klassisk dressyr av olika masters.

Relationsbaserad Ridkonst är ett unikt, autentiskt och revolutionerande sätt att utbilda hästar som baseras på naturliga flockritualer med hästen fri från början och den gamla skolan från forna tider i klassisk dressyr, utan tryck/negativ förstärkning.

Detta gäller särskilt att utbilda hästar fria från början utan utrustning, tvång, klicker eller rundcorall genom de flockritualer jag lärt mig från Carolyn Resnick (från filmen ”The path of the horse”) enskilt i Kalifornien.

Carolyn är skaparen av en hästträning som är helt relationsbaserad från vad hon lärde sig av vildhästars ritualer och kommunikationssystem inom flocken. Detta unika och revolutionerande sätt att träna hästar är mitt utbildningsprogram som Carolyn Resnick hjälpt mig utveckla grunden i.

Mitt koncept är också att arbeta hästar utan tryck och eftergift/negativ förstärkning, The Art of Lightness™ från både marken och i ridning. Det är mitt trademark.

Att föra samman detta från Frihetsträning genom naturliga flockritualer med hästen fri, till Arbete vid hand och Bettlös Ridkonst är mitt egna utbildningsprogram som jag själv utvecklat. Från Liberty till Piaff- bettlöst!

Mitt utbildningsprogram är ett koncept med ensamrätt och ett registrerat varumärke.

 

Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff™

I Frihet – Vid Hand – Bettlös Ridkonst

© 2016 Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

0