17 september, 2015

Från Philippe Karls skola i klassisk dressyr ”The school of Lightness” som jag deltog i från marken och som ryttare under två år för hans fru Bea Borelle.

Eftersom vi håller kontakten med hästen genom tyglarna via handen, är det en viktig hjälp att skola hos ryttaren. Kanske den svåraste att skola rätt och den hjälp som påverkar hästen mest – på gott och ont.

Om du rider med bett, så handlar allting om bettet så fort du stoppar det i munnen på hästen. Inget irriterar den så mycket som ett bett. När man rider med bett är första utbildningssteget att hästen accepterar bettet och inte skadas av det genom ryttarens händer.

Man måste orsaka rörlighet av käken och tungan som därmed triggar ett beteende jämförbart med att smaka på socker och ”tugga”, vilket betyder att hästen producerar och sväljer saliv. Detta ger konsekvent avslappning i nacke, hals och bogar.

Framdelen blir flexibel och hästen har ingen anledning eller väg att kämpa emot handen. Genom att orsaka avslappning i käken kan ryttaren återställa avslappning när denne vill och omedelbart stoppa eller eliminera många synliga effekter av motstånd.

Så länge hästen har en mobiliserad käke och tunga (cession de machoire) håller den inte upp tungan, lägger den inte över bettet och gnisslar inte tänder. Så länge käken är eftergiven och rörlig har ryttaren hästens uppmärksamhet, balans och avslappning.

 

Konsekvenserna av stumma, låga händer

När man rider med bett och konstant låga händer, misshandlar man tungan eftersom trycket läggs på den, som är ett högkänsligt organ med mycket nerver, och kan vålla hästen mycket hög smärta. En låg hand som agerar bakåt orsakar sammandragning av käke, nacke, hals och bog. Det motsatta av vad vi vill uppnå med dressyrträningen.

För att skydda den hyperkänsliga tungan från smärtan orsakat av ryttarens hand, kan hästen försöka dra tillbaka den inne i munnen, lägga den över bettet, sticka ut den till sidan etc. Dagens vanliga lösning är att spänna en nosrem hårt runt munnen. Syftet är att hindra detta beteende som uppstått från effekterna av en hand som är skarp mot munnen. Ett tillvägagångssätt av begränsande genom att använda tvångsmedel för återhållsamhet.

Dessa nosband och annan utrustning som inspänningstyglar är idag så vanligt för att lösa motstånd och protester från hästarna att det blivit en norm. Frågar sig dessa ryttare någonsin varför hästarna protesterar? Allt som nu återstår för hästen för att fly från smärtan är att överböja (gå bakom hand) eller gnissla tänderna i protest inklusive andra ”oönskade beteenden”.

Människor är ofta överseende när det kommer till deras egna problem. De skyller ofta hellre på hästen och anklagar den för att ha dålig eller hård mun istället för att ändra sin träning och få bättre kunskap. Det är lättare att byta bett, sätta på nosrem eller spänna åt den hårdare istället för att ändra sin hand. Tänk dig att en människa ber ovänligt om något till en annan och den andre har blivit bakbunden!

Med låga händer börjar ryttaren tvinga fram lodrät böjning av nacken (att hästen ska gå i ”form”) genom att använda tvångsmedel med inskränkningar som inspänningstyglar (side reins, draw reins etc.) med en mun som är dömd till tystnad med nosband.

Det systematiska tillgripandet av inskränkningar på hästens frihet resulterar från ett påtvingande tillvägagångssätt i ett koncept av användandet av en hand som går emot naturen. Föreställ dig två föräldrar som konsulterar en barnpsykolog för att de har ett ungt, turbulent barn. Hur skulle du bedöma den specialisten om denne rekommenderade att sätta munkavle på barnet och bakbinda dess händer?

Vi behöver verkligen öka vår förståelse och ändra vårt synsätt på ridning idag och försöka känna in vad hästarna känner för det vi utsätter dem för.

Det enda alternativet till låga händer är att höja handen. Att lära hästen effekterna av tyglarna, börjar med att höja händerna för att orsaka underkäken att slappna av och börja ”tugga” (cession de machoire). Aktionen måste med ett bett ske i mungiporna. När händerna sänks produceras saliv och skapar ett sväljbeteende. (Vi behöver inget bett för att uppnå detta). En hög huvudposition är mest fördelaktigt därför att:

  • vikt skiftas från bogarna och hästen kan inte luta sig på handen
  • sternio-hyoidian-benet närmar sig lodlinjen och stretchas, vilket underlättar avslappning och rörlighet av tungan.

När ryttaren har låg hand och tar den bakåt (drar), säger hästen ”ja” med dess huvud (den nickar för att den drar in huvudet mot bringan) och ”nej” i sinnet. Om ryttaren istället agerar genom att lyfta händerna för att mobilisera hästens käke och tunga, och sedan sänker händerna, säger hästen verkligen ”ja”.

 

Användning av handen som hjälp

Handen måste göra vad vi förväntar oss effektivt medan vi respekterar hästen (och dess mun).

  • Korrigeringar som behövs göras under skolningsprocessen, måste läggas vid mungiporna vid ridning med bett och aldrig under några omständigheter på tungan. De måste därför göras via en uppåtgående aktion på tyglarna.
  • Hålla tyglarna: Handen anpassar tyglarna genom en position av en rak linje mellan ryttarens armbåge och hästens nos/mun (naturlig attityd). Frånsett tummen och pekfingret som sätter längden på tyglarna, hålls fingrarna halvöppna på tyglarna. Som att hålla en liten fågelunge i handen.
  • Att agera på tungan vid ridning med bett är bara tänkbart om hästen är avspänd, eller om hästen fortsätter vara eftergiven i munnen. Regeln ska vara kontakt istället för att stödja sig.
  • Aktionen av ryttarens händer är att gradvis minska aktionerna från händerna till förfining att enkelt leka med fingrar och handleder.

 

Handen kan agera på följande sätt:

  • Genom att stänga fingrarna och långsamt höja bägge händerna för att få käken att slappna av.
  • Genom att långsamt höja ena handen för en lateral böjning av halsen.
  • Genom en kort och upprepande höjning av handen för att överföra vikt till bakdelen: halvhalter, halter, ryggning.
  • Genom laterala aktioner: röra sig mot halsen (neck rein) eller ledande tygel (öppen tygel) för att överföra vikt från ena bogen till den andra.

Handen ger eftergift genom att öppna fingrarna och komma tillbaks till sin ursprungliga position (descente de main). Handen ger efter genom att röra sig framåt mot nosen eller genom att låta tyglarna bli längre.

 

Jag förespråkar bettlös ridning och det behövs inget bett för att åstadkomma avslappning. Hästen mobiliserar käken av sig själv. Ett bett är inte nödvändigt för att uppnå allt i dressyr med fantastiskt resultat. Det behövs helt enkelt inte och att rida bettlöst gör att många problem försvinner som uppstår med ett bett, och vi orsakar ingen skada i hästens mun.

 

Relationship based art of riding

 

© Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

0