3 augusti, 2015

Jag har alltid sökt en djupare och friare hästkommunikation och fann det i ett autentiskt sätt att kommunicera med hästar som är helt relationsbaserat. Carolyn Resnick i USA från filmen ”The Path of the Horse” har hjälpt mig utveckla mitt utbildningsprogram genom denna väg. Hon lärde sig vildhästars ritualer och kommunikationssystem som barn.

Andra tränare som kan sättas i denna kategorin är Klaus Ferdinand Hempfling och Frédéric Pignon. Dessa tränare vill inte bli associerade med ”Natural Horsemanship” och i rättvishet gentemot hästen har dessa tränares metoder och tillvägagångssätt väldigt lite, om något gemensamt med NH-tränare vi alla känner till.

Grunden i mitt utbildningsprogram bygger på Carolyns sätt att initiera en kommunikation med hästar i frihet utan utrustning, tvång eller rundcorall, baserat på relationen och förbindelsen med hästen. Jag vill här redogöra lite för denna hästkommunikation.

I traditionella metoder och Natural Horsemanship använder man utrustning från första början vilket de flesta metoder bygger på. Metoden baseras på att göra det oönskade beteendet svårt och obekvämt genom förstärkt tryck och belöna det önskade beteendet med eftergift (trycket släpper).

I denna metod inom hästträning med tryck och eftergift som baseras på att göra det du vill att hästen ska göra lätt och det du inte vill att hästen ska göra svårt, drar man inte nytta av att utveckla en symbiotisk förbindelse och kontakt mellan häst och människa i träning av hästen.

Hästen kommer inte undan kravet som tränaren skapat förrän det önskade resultatet är uppnått. Detta tillvägagångssätt tar sig inte tid att forma hästens beteende att ha en önskan att utföra något, som den till en början inte vill göra. Det förstärkta trycket eller obehaget är ett hot som bygger på rädsla. Det spelar ingen roll att man börjar med det lättaste trycket, det är fortfarande ett hot för hästen att något värre kommer om den inte lyssnar.

Om hästen tillåts att säga nej och stoppa lektionen och guida sin människopartner mot en rättvis och skälig relation, visar man hästen mer respekt och på detta sätt skulle vi alla vilja bli behandlade på.

Om man framhärdar och tvingar hästen att göra det den är tillsagd i det inledande skedet av utbildningen och därefter, behandlas hästen som en slav oavsett hur varsamt tillvägagångssättet är.

Denna approach fortsätter utövandet av att dominera över någon som är svagare för att uppnå det man vill. Vi kan inte finna harmoni med varandra om den ena dominerar den andra. Förstärkt tryck tvingar en häst att underkasta sig för vår vilja för att göra det som den är tillsagd.

Varje gång hästen ger efter för tryck mot sin vilja, vare sig det är subtilt eller av uppenbar aggression, så förminskas hästen och bygger osäkerhet i den. Om vi istället kan övertala hästen att frivilligt ge sitt samtycke, istället för att ge efter för människans tryck eller smarta tekniker, förminskas den inte.

Det är så naturligt för oss att bemöta en häst på ett dominant och rent av aggressivt sätt för i vår kultur och över hela världen är det så många barn uppfostras. Carolyn beskriver detta på ett förstående sätt.

En förälder tvingar ofta ett barn till att göra något oavsett hur mycket barnet inte vill göra det, t ex städa sitt rum, istället för att göra uppgiften mer inbjudande och komma upp med en idé som skulle göra så att barnet vill städa rummet som: ”Låt oss göra det tillsammans så att en kompis kan sova över”.

I början skulle barnet knappt städa något alls och föräldern skulle göra det mesta men när barnet växer upp har det en positiv känsla om arbete och den personliga styrkan skulle vara intakt. Lektionen till barnet är att det har förmågan och makten att göra saker det inte vill mer glädjande genom hur det tar sig an uppgiften.

Barnet kommer när det växer upp att acceptera mer ansvar och utifrån detta tillvägagångssätt har föräldern skapat grunden för en positiv och kreativ vuxen människa. Att tillåta evolutionen hända och ta sig an livet med fokus på kreativt och ansvarsfullt ledarskap.

Det som orsakar människor att vara för hårda mot hästar beror på att de tror att om hästen förstår att den är starkare, skulle den inte längre respektera, lyssna och lyda oss. Detta är inte sant.

Hästar är mycket väl medvetna om att de är starkare men de vill aldrig skada oss med flit. Det är naturligt för dem att vilja vara människan till lags och en villig och pålitlig prestation förs fram om den är baserad på en vänskaplig och kärleksfull relation.

Det som är tragiskt är hästsportens idé om att trycka och pressa en häst är ett varsamt tillvägagångssätt i hästträning. Det låter bra och det fungerar, men är på inget sätt en behaglig upplevelse för hästen. Träning kan vara ett förnöjsamt och rättvist tillvägagångssätt när hästen har valfrihet.

I denna frihet erbjuder vi tid att pausa och tillåter evolutionen att göra sin del. Hästar behöver också en förmåga att påverka tränarens förståelse i att bättre lägga upp idén och lektionen eller släppa den helt och hållet för att vidare utveckla utbildningen av hästen.

I vår relation med hästar behöver vi praktisera mer tillit för evolutionen av inlärningsprocessen och att arbeta med hästar korta stunder utan att försöka få allt gjort i en session. Vi behöver undvika att träna en häst på saker den inte vill acceptera.

Vi behöver inte avsluta lektionen om vi möter motstånd, utan gå vidare och byta ämne. Om vi tillåter evolutionen att hjälpa oss skola hästen, blir träningen mer framgångsrik. Men vi måste prova och lita på det för att finna att det verkligen förhåller sig så.

Liberty DancingI denna relationsbaserade kommunikation påbörjas relationen med en önskan att skapa en andlig kontakt och förståelse som uppmuntrar en häst att utforska och utveckla sin egen intelligens.

I gengäld ger hästen så mycket den har förmåga till, mentalt och fysiskt när den inbjuds till det och resultatet blir en entusiastisk prestation.

En dans i spontan uttrycksfullhet i frihet. Hästen har ingen plikt och därför är det det motsatta till underkastelse. Under dessa förhållanden ger hästen fritt av sin förmåga för i gengäld befriar jag den från stress och skyddar den från faror och situationer den inte förstår. Därför är mitt första intresse att skapa en djup vänskap och samhörighet utifrån kärlek och skapa en symbiotisk relation, en två-vägs kommunikation mellan mig och hästen.

Autentisk horsemanship

Processen i en hästs utbildning och att uppnå en stark förbindelse med den börjar i hagen med hästens ”flock” och att arbeta hästen på en tillräckligt stor yta så att den har kontroll över min påverkan, så att den kan undkomma om den behöver.

Hästen behöver se området som sitt hem och vara bekväm med min närvaro i frihet. Jag vill att hästen är medveten om att jag respekterar dess utrymme och att jag är villig att vänta tills jag får en tydlig inbjudan att hästen tillåter mig komma fram till den. Jag ser till att inte missbruka detta välkomnande genom att lämna hästen direkt efter.

Därför blir hästen nyfiken, positivt överraskad och får en klar bild över att jag bara ville hälsa. På detta tillvägagångssätt demonstrerar jag för hästen mitt intresse i att leda som en ledare skulle göra med ett sto han uppvaktar. Denna demonstration är ett värdefullt verktyg för att ”vinna över” hästen till att förvänta sig mitt ledarskap.

Basträningen behöver byggas på relationen och utveckla sociala regler och ett språk vi båda förstår, istället för att hästen känner att den behöver lära sig att den inte kan undkomma min närvaro eller säga nej till det jag ber den utföra. Om hästen inte vill göra det jag ber, slutar jag be och ber sen igen när den är mer säker i sig själv.

Hästar behöver få sina instinkter hedrade och utvecklade så därför är detta autentiska sätt att kommunicera med hästar mycket annorlunda från s.k. Natural Horsemanship och traditionella metoder.

Jag vill att hästen ska veta att den kan undkomma om den behöver och väljer det, och att anledningen till att jag söker hästens sällskap är för att jag tycker om samvaron med den och inte för att den behöver göra något för mig.

Jag demonstrerar att jag alltid respekterar hästens önskan, låter den ha en röst och aldrig går in i dess personliga utrymme utan tillåtelse.

När vi utbildar en häst behöver vi uppvakta hästen som vi skulle uppvakta en potentiell partner. Framgången kommer från att förstå hästars sociala natur så vi kan fatta rätt beslut i hur vi ska utbilda och kommunicera med dem. Flockritualerna™ handlar om att utveckla en magnetisk förbindelse som öppnar dörren till att förstå hästens natur.

Du lär dig hur du låter evolutionen av förbindelsen guida dig i hästträningsbeslut och hur du formar en häst att vara i harmoni med dig, utan tvång på ett sätt som är lätt, glädjefullt och säkert för båda parter.

Genom att använda hästars ritualer utvecklar jag ett djupt band som en omhändertagande ledarhäst och interagerar med hästen på ett sätt den förstår.

Utifrån dessa flockritualer och sociala regler som hästar ser som naturliga och rättvisa, utvecklar jag ett personligt språk jag delar med varje häst jag lär känna. Genom detta band och samhörighet, reduceras träningstiden kraftigt genom samarbetet jag utvecklat. Bandet till hästen gör den till en snabb och villig elev med en önskan att prestera det jag ber om.

Kravet ligger på mig att inneha den sorts autentiska ledarskap hästen skulle välja utan inverkan av rep och staket. Ritualerna som hästar använder är en naturlig process av att utveckla engagerad vänskap genom rangordningsregler hästar respekterar och hedrar. Den djupa förbindelsen jag skapat förhöjer livserfarenheten för både mig och hästen!

Jag följer en naturlig och autentisk väg – hästens väg. Jag tränar mig själv och låter hästen vara läraren i språk för en relation som är lika belönande för hästen som för mig. Det är vägen till förståelse och frihet. En kärlek inte olik den en förälder har till ett barn.

Hästen är läromästaren och jag ber om att bli insläppt i dess värld där jag går in framåt med små försiktiga steg, tills vi påbörjar dansen med varandra.

 

Carolyn Resnick från filmen “The path of the horse” har personligen hjälpt mig utveckla grunden i mitt utbildningsprogram i USA. Det är mitt koncept med ensamrätt och ett registrerat varumärke.

 

Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff™

I Frihet – Vid Hand – Bettlös Ridkonst

© 2016 Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

0