17 februari, 2019
Hur man bygger respekt/artighet
Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, rep, rundcorall eller inskränkningar och är en helt relationsbaserad hästkommunikation genom kroppsspråket.

Flockritual 3# Gränser

Hästar har en uppförandekod som gör att de respekterar varandras personliga utrymme naturligt.De tar territorium från varandra. Lägre rankade hästar för att nå högre i rangordningen och ledarhästen för att få respekt och uppmärksamhet i flocken.

Denna tredje ritual lär dig hur du flyttar hästen från dess utrymme för att vinna respekt som en ledare. Ritualen skapar respekt och artighet och utvecklar mer framåtbjudning i hästen. Ritualen lär hästen att lätt flytta sig undan och respektera ditt personliga utrymme, samt ”bordsskick”.

Ritualen bygger respekt, ordning och artighet. Den kontrollerar dominant anti-socialt beteende, skapar och återställer respekt. Den skapar villighet att flytta sig, uppförande kring mat samt utvecklar framåtbjudning. Det är naturligt för hästar att flytta sig undan från något som kommer emot dem och följa något som lämnar dem.

Hästar som är lätta att flytta och har en ”gaspedal” har en villig attityd som följer med till hästryggen. Hästar som är ovilliga att lämna utrymme är benägna att bli sura, bocka eller stegra.

Ritualen Gränser (genom Ta Utrymme) bygger respekt/artighet, uppförande kring mat, en stark gaspedal och en broms. Denna flockritual skapar och återställer respekt från en häst utan att behöva poängtera det oönskade beteendet vid en tidpunkt då relationen är spänd, avstängd eller fientlig.

Ledarhästar använder denna flockritual för att kontrollera dominant anti-socialt beteende, och som ett sätt att få ofokuserade, lägre rankade hästar att vara uppmärksamma och visa respekt genom att ta den andra hästens territorium.

Ledarhästar uppnår respekt från en dominant häst genom att överraska och jaga bort hästen från platsen den står på när den dominanta hästen är avslappnad och omedveten om ledarhästen. När den dominanta hästen ger upp sin plats/sitt utrymme, blir den åter artig och respektfull utan strid.

Att ta utrymme från hästen skapar ett starkare band till den men måste balanseras med de tidigare ritualerna och användas med försiktighet. Denna ritual lär dig hur du tar utrymme från en dominant, respektive mer känslig häst. Du lär dig hur du flyttar hästen i alla gångarter och tempon med rätt energi.

Problemlösning: Dominans, aggressivitet, ilska, sparkar, biter, respektproblem, personligt utrymme, dålig energi, slöhet, ovilja att flytta sig, sura miner.

 

GRÄNSER – Dela Utrymme – respekt

-Bygger och återställer respekt utan att behöva poängtera det oönskade beteendet

-Ger uppförande kring mat

-Skapar stark gaspedal

-Ledarhästar använder ritualen för att få respekt från dominanta hästar genom att jaga bort den från sin plats när den är omedveten – blir artig och respektfull utan strid

-Får ofokuserade ranglåga hästar mer uppmärksamma

 

Carolyn Resnick från filmen ”The path of the horse” har personligen hjälpt mig utveckla mitt utbildnngsprogram Liberty Dancing® i USA, baserat på dessa ritualer. Det är ett skyddat varumärke med ensamrätt.

© 2014-2020 Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

 

Relationship-based-art-of-riding

0