6 april, 2016

BOMVIDD OCH BOMVINKEL

Tecken på felaktig bomvidd:
– Hästen vill inte gå framåt
– Hästen svankar med ryggen
– Trycksår och vita hår

Bomvidder på sadlar har oftast storleken Smal, Normal eller Vid. Men om vidden inte är korrekt på hästen, hur påverkas den då? Sadelbommen måste vara tillräckligt vid för att hästens skuldra ska kunna rotera fritt under sadelbommen.

För smal bom:
Vanligast är att hästar har alltför smal bomvidd. Det gör att hästen inte kan röra sina skuldror fritt under en sådan sadel. Sadeln kan också drivas framåt över skuldrorna när hästen blir riden och resultera i alla möjliga problem som du kan läsa om här.

Om bomvidden är för trång, kommer sadelbommens punkter att gräva sig in i muskeln direkt ovanför revbenen. Och när ryttaren ber om aktivitet av bakdelen, kommer ryggen att lyftas och orsaka en motsatt tryckpunkt och därmed ge obehag till hästen.

För vid bom:
Om bomvidden är för vid, kan sadeln gunga från sida till sida eller så kan bakre halvan av sadeln vrida sig till ena eller andra sidan när hästen rids. En korrekt anpassad sadel har en bom som är tillräckligt bred och en vinkel som är korrekt justerad för att undvika att slå till Spinalismuskeln.

Detta är också en reflexpunkt som hämmar eller helt stoppar framåtbjudningen.
När man anpassar bomvidden på hästen måste man samtidigt anpassa bomvinkeln. Om vidden på bommen är korrekt men bomvinkeln är felaktig, kommer inte sadeln att passa till hästen. Detta kan orsaka permanenta skador.

 

BALANSEN PÅ SADELN

Tecken på felaktig balans på sadeln:
– Du kämpar med din position
– Du tippar framåt eller bakåt i sadeln
– Hästen tappar prestationskapacitet
– Hästen blir öm bakom sadeln
– Hästen utvecklar Kissing spines
– Svårt att få aktivitet i bakbenen
– Hästen har ryggproblem

När vi har korrekt bomvidd, måste vi kontrollera balansen på sadeln så att ryttaren sitter centrerat i den djupaste delen av sadeln med den mesta vikten där hästens kropp kan bära vikt, från T13-T18 av ryggraden. När en ryttare sitter balanserat är vikten jämnt fördelad över panelerna och benen hänger rakt under kroppen.

Om benen hänger bakom ryttaren, orsakar det att denne faller framåt. Detta känns som att rida i nerförsbacke och detta lägger mer tryck bakom bogen. För att korrigera det behövs sadeln lyftas i framvalvet.

Om benen hänger framåt, sätter det ryttaren i en stolsits som lägger den mesta vikten på bakdelen av sadeln. Över tid kan hästen bli öm bakom sadeln på grund av överansträngning av ryggmusklerna. ( I allvarligare fall kan hästen få vad vi kallar för ”Kissing spines” då hästen tappar ryggen och tornutskotten vidrör varandra och kan smälta ihop med tiden). För att korrigera detta och balansera ryttaren behöver sadelns bakvalv lyftas.

För hög i framvalvet:
Om du känner att du kämpar för att hålla dig i balans i sadeln eller tippas bakåt, kan din sadel vara för hög i framvalvet. Om sadeln är för hög från hästens manke eller för låg baktill, orsakar det extra mycket ojämnt tryck på hästens rygg. Det blir svårt för hästen att engagera bakdelen eftersom den inte kan komma igenom över ryggen och trampa under sig själv. Det sätter också dig i fel position.

För låg i framvalvet:
Du känner att du tippar framåt och hästen kan ge motstånd i ridningen. Om sadeln är för låg i fram, nyper den i hästens skuldra, vilket är riktigt rörelsebegränsande för hästen. Det orsakar obehag och smärta för hästen och tvingar dig att sitta i en onaturlig position som påverkar din ridning och diskarna i ländryggen.

Vid balansering av sadeln kommer bakvalvet vara högre än framvalvet/sadelknappen och panelerna ska göra jämn kontakt med hästens rygg och vare sig vara som en bro (utan kontakt i mitten) eller gunga fram och tillbaka. En sadel som gungar gör att ryttaren rör sig mera, vilket gör ryttaren tyngre och mer obalanserad och det gör hästen obekväm.

 

BOGFRIHET

Tecken på otillräcklig bogfrihet:
– Hästen är ovillig att röra sig framåt
– Hästen har konstiga bulor, sår eller vita hår runt manken

Även om du har rekommenderad tre fingrars mankfrihet, kanske du inte har tillräckligt med utrymme på alla sidor, vilket är avgörande. Många gånger missförstås konceptet bogfrihet att bara gälla att sadeln inte trycker mot mankens topp, men det är lika viktigt att det finns minst tre fingrars utrymme längs sidorna runt manken också.

En utav anledningarna till detta är att hästens bogblad (scapula), roterar uppåt och bakåt när hästen rör sig. Om du riter en markering med en krita vid bogbladets spets och ber någon lyfta frambenet på hästen, och nu markerar den nya positionen så ser du att bogbladet nu är betydligt längre bak. Sadeln måste ha öppning/utrymme på sidorna av manken för att rymma bogrotationen.

Om det inte finns något spelrum (eller utrymme) på sidorna av manken kommer hästens rörelser att begränsas. Det kommer att vara omöjligt för den att ha frigående rörlighet genom skuldrorna.

En häst vars sadel nyper dess manke kan vara ovilliga att gå framåt. Andra mer extrema tecken på otillräcklig bogfrihet är fläckar av vitt hår (ej spridda enskilda vita hårstrån) eller sår på toppen eller på ena eller båda sidorna av manken.

 

RYGGKANALVIDD

Tecken på att du har felaktig bredd på panelkanalen på sadeln:
– Hästen kan inte använda ryggen på rätt sätt
– Du behöver ta ut kiropraktorn ofta
– Hästen är ovillig att böja sig i sidled

En sadel med alltför trång ryggkanal kan orsaka permanenta skador på hästens rygg! Det finns inget som heter ”en storlek passar alla” när det gäller bomkanalen. Bredden på varje hästs ryggrad avgör hur vid dess panelkanal måste vara. En sadel med för trång kanal, kommer att sitta på hästens rygg och /eller ligament.

Detta är särskilt märkbart när hästen rör sig runt ett hörn: om hästen spårar till vänster, ser du sadeln förskjutas åt höger, så att den vänstra sidopanelen vilar på hästens rygg / ligament. Detta är något som vi måste undvika till varje pris!

På kort sikt kommer en sadel som sitter på hästens rygg /ligament få hästen att spänna sina ryggmuskler och svanka i ryggen. Raka motsatsen till den rundade rygg som vi vill se, särskilt i dressyr. På lång sikt kommer en sadel med alltför trång och smal bomkanal orsaka permanenta, oåterkalleliga skador på hästens rygg som innebär ett slut på karriären.

 

De allvarligaste formerna av sådana skador är spinal stenos (kompression och förträngning av ryggmärgskanalen) och spondylos (degeneration av kotorna).

Dock är det endast sällan vi hittar en sadel som är för bred för hästens ryggkanal. Men en sådan sadel kommer att ha otillräcklig viktbärande yta och kan börja att skala av muskeln bort från toppen av revbenen och baksidan av bommen kan faktiskt komma att vila på ryggraden.

 

FULL SADELKONTAKT

Tecken på ojämn sadelkontakt:
– Hästen är ovillig att ta upp ryggen
– Ojämna tryckpunkter efter sadeln

När du har konstaterat att din sadel har korrekt vidd på ryggkanalen (kanalen mellan panelerna/bossorna) på sadeln och att panelerna vilar på longissimus dorci musklerna och inte på ryggraden eller ligamenten, behöver du härnäst försäkra dig om att sadelns paneler/bossor har en jämn kontakt med hästens rygg. Sadeln ska sitta på den optimala viktbärande ytan på hästens rygg, och fördela ryttarens vikt jämnt.

Om framdelen och bakdelen av panelerna gör kontakt med hästens rygg men inte mittendelen, är sadeln som en båge. När ryttarens vikt är i sadeln resulterar det i tryck på framsidan och baksidan av sadeln. När en sadel gungar, gör inte panelerna vid fram- och /eller baksidan av sadeln någon jämn kontakt med hästens rygg. Som en gunghäst.

I detta fall finns det överdrivet med tryck i mitten av sadeln och ryttarens hela vikt är koncentrerad på detta enda område. Det är därför viktigt att sadeln inte gungar eller är välvd som en båge på detta sätt.

 

Passar din sadel?

SADELLÄNGD

Tecken på felaktig sadellängd:
– Hästen har fyrtaktig galopp
– Hästen har svårt för eller är ovillig att gå in i galopp
– Hästen har spända ryggmuskler med nedsatt rörlighet
– Hästen svankar och tappar ryggen
– Hästen bockar

Korrekt sadellängd är viktigt för att sadeln inte ska ligga och trycka på njurområdet. Sadellängd handlar om anläggningsyta. Hästen kan ha en lång rygg eller kort rygg till exempel, men en häst som tycks ha normal längd på ryggen, kan faktiskt ha ett mycket kort sadelområde. Längden på anläggningsytan där sadeln ska ligga, avgör hur långa sadelpaneler hästen ska ha på sadeln.

Hästraser som vanligtvis har en kort anläggningsyta är araber, andalusier, lusitanos, lippizanare och PRE. Panelerna på dressyrsadlar är ofta för långa för dessa hästar. Så då kanske vi tänker att vi i allmänhet bör välja en kort sadel med kortast möjligast anläggningsyta? Fel! Ju kortare anläggningsyta, (där sadeln har kontakt med hästen) desto mera tryck läggs på den ytan, så desto starkare tryck.

Trycket blir högre och mer koncentrerat på en mindre yta. På en större yta blir trycket mindre. Därför är det inte lösningen att bara välja en så kort sadellängd som möjligt. En längre sadel ger mindre tryck på hästen eftersom det fördelas på en större yta.

En sadel som är för lång drivs ofta framåt in i skuldran. Detta kan bygga upp ärrvävnad på Scapula (skulderbladet) och över tid, kan skulderbladet faktiskt flisas bort av träet på sadeln. En sadel får inte nå förbi det sista flytande revbenet.

Om en sadel är för lång för en viss häst, kommer den bakre delen av panelerna att nå förbi hästens sadelstödområde och detta är extremt obehagligt för hästen, eftersom det lägger tryck på ländryggen.

En häst riden i en sadel som är för lång, kommer ofta spänna sina nedre ryggmuskler och i vissa fall, kan man även se hästen svanka och tappa ryggen i ett försök att komma bort från trycket av sadeln. Hästen kan försöka bocka i ett försök att få vikten av korsryggen. Slutligen kan hästen ha svårt att röra sig framåt i galopp, eller kan helt enkelt vara ständigt ovillig utan uppenbara skäl.

 

SADELNS RAKHET

Tecken på att sadeln är sned:
– Ryttaren sitter snett
– Ryttaren behöver ofta trampa ned i ena stigbygeln under ridning för att centrera sadeln
– Hästen har ojämnt utvecklade skuldror

Det är vanligt att ryttaren sitter snett på hästen som vi lätt ser bakifrån. Det är viktigt att se till att sadeln sitter rakt på ryggen så att mittendelen av sadeln är i linje med hästens ryggrad. En sadel som tippar eller vrider sig till en sida kan leda till problem med hästens led (Sacroiliac).

Om sadeln skiftar i en sådan grad att panelerna ligger an på hästens ryggrad, kan det leda till samma oåterkalleliga och långvariga skador som för felaktig ryggkanalsbredd. En sadel kan se rak ut när hästen står uppbunden på stallgången, men skiftar till höger eller vänster sida under ridning.

Orsaken till att en sadel tippar till ena sidan av hästens rygg är att hästar är ojämna och oliksidiga/asymmetriska av naturen. Majoriteten av hästar är inte symmetriskt byggda genom skuldrorna. Ca 20 % av hästarna har en högerskuldra/bog som är större och mer utvecklad än den andra.

Ca 70 % av hästarna har en vänsterskuldra/bog som är större och mer utvecklad och bara 10 % har jämnt utvecklade skuldror. Den större skuldran, tippar över sadeln till den andra sidan. Om en häst är mer höger- eller vänsterdominant, d.v.s ”högerhänt” eller ”vänsterhänt”, kan bero på flera olika saker som hur hästen var placerad i livmodern, hur den har tränats och vilket framben som är längst fram när den betar.

Ibland faller sadeln till sidan på grund av att bomkanalen är för smal eller att bomvidd och bomvinkel är felaktig för hästen. En ryttare som sitter snett på hästen, pressar stoppningen på sadeln ojämnt och drar över den till ena sidan. Orsaken kan vara att ryttarens ena höft är lägre än den andra eller att ena stigbygeln har mer vikt än den andra. Det är viktigt att fastställa orsaken för att undvika långsiktiga skador på din häst.

 

SADELGJORDSSTROPPARNAS PLACERING

Tecken på felaktig position av sadelstropparna:
– Sadeln glider framåt oavsett vilken sadelgjord eller sadelpad som används

Detta är ett vanligt problem. Om inte sadelgjordsstropparna är i korrekt linje, kommer inte sadeln att stanna på plats på hästens rygg. Kanske har du fått stanna och hoppa av otaliga gånger för att lägga sadeln på plats men sadeln fortsätter glida framåt oavsett vilken sadelgjord eller pad du använder.

När sadelgjordsstropparna är korrekt placerade ska de hänga vinkelrätt mot marken och i sadelgjordsområdet.

Hänger för långt bak:

Om stropparna hänger alltför långt bak, kommer gravitationen att dra stropparna framåt i sadelgjordsområdet. Stropparna kommer dra sadelgjorden och hela sadeln tillsammans med sig. Sadelgjorden kommer alltid att hitta sin position vid den smalaste punkten av bröstkorgen bakom din hästs armbåge, och det olyckliga resultatet är att sadeln antingen drivs framåt in i hästens skuldror, eller drivs upp på toppen av dess skuldror.

När en sadel dras framåt över skuldrorna fungerar den som en tvångströja med resultatet att hästen inte kan röra sig fritt genom skuldrorna och hela hästens rörelser kan bli allvarligt förhindrade.

En sadel som ständigt körs in i hästens skuldror, kommer producera en uppbyggnad av ärrvävnad på skulderbladet. Om problemet kvarstår på lång sikt kommer träpunkterna på sadeln att faktiskt nagga ben och brosk. Hästar med denna typ av irreversibel skada har ofta avslöjande ”hål”, i synnerhet på sitt vänstra skulderblad och har ofta blivit tidigt pensionerade.

Hänger för långt fram:

Om stropparna hänger alltför långt fram vid din hästs armbåge, kan det göra hästen öm i armbågarna. Och återigen kommer gravitationen att dra dem och sadelgjorden med sadel tillbaka till sadelgjordsområdet. Detta är faktiskt ett problem för även om hästens skuldror är fria, kommer det emellertid att finnas för mycket tryck på panelerna på baksidan av sadeln. För mycket av ryttarens vikt kommer att vara på hästens länd-och njurområde.

Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff™

I Frihet – Vid Hand – Bettlös Ridkonst

 

© 2016 Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

0