5 augusti, 2016

Flera hästmänniskor/tränare karaktäriserar hästar på olika sätt men kan vara svårt att använda och kanske inte är så effektivt. Med de här FEM ELEMENTEN kan vi lättare förstå just den individuella hästen och hjälpa den må bra och hålla sig frisk. Varje häst förkroppsligar vanliga fysiska och beteendemässiga egenskaper hos de fem elementen i klassisk kinesisk medicin (CCM).

Genom att förstå hur Fem Element-mönstren relaterar till din häst, kan du lära dig att hålla din häst frisk och glad på en djup, varaktig nivå. Vi kan också komplettera det med att lära oss akupressur genom enkel beröring för att föra hälsa och lycka till våra hästar.

I en artikelserie på min hemsida beskriver jag de fem olika häst-elementen från Susan Tenney, en internationell lärare, författare och utövare av Shiatsu och Five Element Acupressure för djur. Hon beskriver de Fem Elementen i Classical Chinese Medicine och hur man utläser vilket element ens häst (eller hund) tillhör. Elementen är ELD, JORD, VATTEN, TRÄ och METALL.

 

VATTEN-ELEMENTET

Vis, föränderlig, mystisk, känslig

Organ: Njurarna

En häst som är en ovanlig och känslig häst som har symptom du har svårt att sätta fingret på, kan vara en Vatten-häst. Vatten-hästar skiljer sig från de övriga så om du letar efter en ”normal” häst, är den inget för dig.

Vatten-hästar är udda och ovanliga och förvirrar ständigt sina ägare, tränare, ryttare och veterinärer med sina underliga beteenden och odiagnostiserbara åkommor. Acceptera din Vattenhäst som din lärare och guide. Den är klok och kan hjälpa dig på din väg och visar mycket längs vägen.

Medan denna häst kan vara din lärare på andlig nivå, bör du här på jorden, för säkerhets skull, fortfarande vara en ledare för Vattenhästen under ridning, träning och markarbete. Vattenhästar gynnas av örter, akupressur och livsstilsförändringar som balanserar Vattenelementet.

 

Egenskaper:

Vattenhästar tar ofta på sig egenskaperna hos ett av de andra elementen och maskerar sig som en Trä-, Jord-, Metall- eller Eldhäst. Vattenhästar är fysiskt och känslomässigt känsliga. De behöver sammankoppla och lita på sin person, då de kommer att göra allt för den personen och blir underbara att arbeta med. Mjuka, snälla och rara.

Vattenhästar katalyserar djupgående förändring i livet för de människor som de står närmast. På den ljusa sidan, om ni två är en bra matchning, kommer din sammankoppling till denna häst att vara djupare och mer känslomässigt tillfredsställande än med någon annan häst som du har känt.

Dess visdom kommer att katalysera djup och varaktig förändring i ditt liv. Många Vattenhäst-ägare ser sin häst som en andlig lärare med fyra ben. Du kan också bli förvånad över att se dig själv upptäcka ett annat sätt att se på saker efter att ha levt i dess närvaro.

Nyckeln till att förstå Vattenhästar är att ”förvänta det oväntade”. Vattenhästar förändras alltid. Du kanske tror att din häst är en Jord- Trä- Eld- eller Metallkonstitution, men låt dig inte luras. Som en kameleont som ändrar sin färg men fortfarande är en kameleont, kan Vatten-hästen se ut som ett annat element på utsidan, men det är bara faser som passerar.

Dessa ”elementala ”masker ” kan pågå i månader, till och med år. Då plötsligt din långsamma Jordhäst förvandlas till en atletisk dynamo. Det är som om hästen har blivit en Trähäst över natten. Denna plötsliga förändring av karaktär antyder den väsentliga vattenkaraktären hos din häst.

Du kan referera till de föregående elementen för att hjälpa dig att förstå dessa tillfälliga ”masker ”. Lita på din mystiska Vattenhäst, dig själv och din intuition. Lita på din relation. Denna häst har planer för dig. Frågan är bara om du är beredd att hoppa i det djupa vattnet! Om inte, kommer du att vara lyckligare med en annan häst. Om så är fallet, förbered dig för ett unikt äventyr!

 

Beteende:

Vattenhästar är särskilt känsliga för undertryckta känslor under ett lager av falska leenden. Till exempel, när det är stora störningar i stallet som skapar oreda hos de inackorderade, men alla låtsas som det inte existerar, kan Vattenhästen bli svår att hantera eller utveckla en hackhosta. Denna häst är känslomässigt känslig. Om du agerar annorlunda än du känner, upplever den det som lögn och ligger och stör hästen djupt. Lär dig att uttrycka dina känslor ärligt och söka följeslagare som gör samma sak.

När Vattenhästen inte litar på dig, lycka till! De kan vara svåra att fånga, flyktbenägna, spända och oroliga med behov att röra sig. När de begränsas rörelse, kan de få klaustrofobi och bli explosiva. Vattenhästar visar blixtsnabba beteendeförändringar. De kan gå från lugna till fullt panikslagna på några sekunder.

Det är som om någon knäppt på en strömbrytare och hästen snurrar runt och skenar bort som om dess överlevnad berodde på det. Sedan kan den nästan lika snabbt återfå fattningen och ge dig en ”vad hände?”- min.

Vid denna tidpunkt är tillrättavisning värdelös eftersom den ”duktiga” hästen skulle bli förvirrad om varför den blir disciplinerad. Eftersom Vattenhästens uppträdande kan förändras snabbt, måste ägaren/ryttaren/tränaren förbli redo att omedelbart växla för att hålla koll på potentiella situationer.

 

Passar till:

”Porslinshäst”, fritidshäst, lugna aktiviteter

 

Utbildning:

Att äga en Vattenhäst kommer att utmana dig att omvärdera länge hållna antaganden om häst- utbildning och hälsovård. Du kan behöva experimentera med ovanliga träningsmetoder för att hjälpa denna häst att prestera bättre.

Du kanske upptäcker alternativa friskvårdsmetoder i din strävan att förbättra hästens udda, fysiska symptom. Vattenhästar  gillar lugna och fridfulla övningar och reagerar ofta bäst på energibaserade tekniker som akupressur, akupunktur, homeopati, helande essenser, Reiki etc.

Om du vill vara precis som alla andra i stallet bör du ge upp det. Andra hästägare kanske tror att du är galen, men du ser att din häst blir friskare och gladare och du vet att du hade rätt i att riskera att försöka ett nytt sätt att göra saker på. Du får lära dig att lita på dig själv och din häst i stället för att enbart förlita dig på konventionell lärdom. Det kan även sluta med att du lär dessa vänner en sak eller två.

När du sammankopplar visioner, drömmar och kommunikation som ges till dig av Vattenhästen, lita på vad du plockar upp, oavsett vad konventionell ”lärdom” kan diktera. Denna häst går utöver det konventionella. Om den kommer till dig i en dröm och berättar om sina atletiska ambitioner, ge den informationen allvarligt övervägande.

Om du märker att hästen blir halt varje gång du har en tävling planerad, berättar den att den inte vill vara en tävlingshäst. I vissa fall kan du behöva acceptera att din Vattenhäst är lyckligast som fritidshäst. I så fall, om du fortfarande vill rida eller tävla, kan du behöva överväga att skaffa en annan häst. Om du kan förstå vad som verkligen händer med din Vattenhäst, har du tagit det första steget mot ett lyckligt liv tillsammans. Förstå den VERKLIGA situationen och det kommer att bli bra.

 

Fysisk hälsa:

Har din Vattenhäst en hälta, hudproblem eller beteendemönster som trotsar diagnos?  Verkar den vara känslig för allt i sin omgivning? Vattenhästar tenderar att plågas av unika fysiska problem som håller en konventionell veterinär sig kliande i huvudet. Men dessa udda förhållanden är verkliga och deras ursprung ligger ofta på oväntade platser.

Till exempel, är Vattenhästar mycket känsliga för den känslomässiga miljön. En vattenhäst kan utveckla en hälta när känslorna i stallet har högt prestationstryck för en kommande tävling. Avfärda inte dessa fysiska reaktioner som ren slump. De berättar att du bör ägna stor uppmärksamhet åt de känslor som omger din häst varje dag.

Vattenhästar reagerar också på energiinfluenser såsom högeffekt elektriska ledningar som passerar genom deras betesmark eller bakgård. Och de är känsliga för fysiska ämnen som bekämpningsmedel eller kemiska schampon. De varnar oss om det giftiga i vardagligt utövande i djurskötsel. Återigen, avfärda inte denna reaktion, sök i stället efter lösningar.

Kanske behöver du lära dig att använda feng shui för att mildra effekten av kraftledningar eller experimentera med naturliga hudvårdslösningar som insektsmedel (för barn) eller naturliga schampon. Om du känner dig obekväm att gå emot konventionella saker, kom ihåg att du är en trendsättare inte en kuf!

Att vara eller inte vara! Det är inte ovanligt att Vattenhästar upplever livshotande situationer, ibland mer än en gång. De kan få allvarlig kolik, karriärförstörande skador eller kroniska sjukdomar. Hästar som räddats från undernäring eller andra övergrepp visar ofta starka vattenegenskaper.

Vattenhästar (och hundar) har varit kända för att gå till dödens rand, bara för att komma tillbaka mirakulöst, och tvingar dig att ompröva dina föreställningar om vad som är eller inte är möjligt. Andra passerar över tidigt, som om de hade lärt sig vad de behövde i detta liv och var redo att gå vidare. Ytterligare andra är långt in i ålderdomen, och undervisar från sin djupa källa av visdom.

 

SAMMANFATTNING

 

Emotionell Karaktär                       

Emotionella styrkor: Visdom, andlig förbindelse kan visa någon eller alla av de känslomässiga styrkor de andra fyra elementen besitter, djup känsla av personligt öde, åtagit sig att uppfylla detta öde mot alla odds (eller motstånd från dig)

Stressad av: Emotionell oärlighet, kaos, emotionell okänslighet, konventionell livsstil och förväntningar, känslomässiga svårigheter i levnads- och arbetsmiljö, människor som tror denna häst är ”bara en häst”

Balanserad av: Emotionell ärlighet och rättframhet, vilotid, healing, emotionell bearbetning med omhändertagare / tränare / djurkommunikatör , emotionell respekt

Sårbar för: Extrem känslighet, kan visa känslomässig svaghet i de övriga fyra elementen, extrem uppvisning av beteende, speciellt rädsla /panik som om dess överlevnad hotas

Svarar på stress med: Konstigt eller extremt beteende, ibland självdestruktivt, udda fysiska krämpor kopplade till emotionell stress (personlig eller i omgivningen), stall-laster som vävning och krubbitning

Lärstil: Drar fördel av djup, intim förbindelse med en partner, stor uppmärksamhet åt hästens VERKLIGA mål /öde. Lärstil påverkas kraftigt av ”mask Elementet.

Tips för framgång: Lita på relationen mellan dig och din häst, lita på dig själv och din intuition i beslutsfattandet om hästen, förvänta dig det oväntade, titta djupt och kreativt för lösningar, upprätthåll lämpligt ledarskap under hantering för säkerheten men låt dig annars guidas på unik väg mot personlig utveckling, överlämna dig till ditt öde med denna partner eller sälj hästen!

 

Fysisk karaktär

Favoritsporter : Ingen enskild sport/mönster.  Medan vissa är häpnadsväckande prestationshästar, utvecklar många krämpor eller beteende som utesluter dem från hård tävling, särskilt om de inte känner respekt från ryttaren / tränaren

Vanliga hälsoproblem: Udda, även bisarra symtom av vilka många kommer att förvirra veterinären, kronisk sjukdom – ibland försvagande, huvudskakningar, EPM, Lymes sjukdom, Herpes, irritation kronisk hud som orsakar ständig klåda eller obehag speciellt man, svans och mage, mittlinjen är starkast påverkat, benbrott, hörselnedsättning, stelhet, artrit, ländryggen (nedre delen av ryggen) smärta eller svaghet, svårigheter att samla sig eller att engagera bakdelen, ovanlig vatten- och/eller saltkonsumtion, känslighet för kyla, urinvägsinfektioner, reproduktionsstörningar (dvs: fertilitetsproblem , sköldkörtelproblem. Vattenhästar kan också visa symptom på deras maskerade Element.

Tips på välbefinnande: Balans mellan arbete och vila – särskilt för tävlingshästar, foder av hög kvalitet, salt (Himalaya eller andra specialsalter), ben /led-kosttillskott, säkerställa att hästens hem är känslomässigt och fysiskt friskt, undvika stall som är nära till elektriska torn eller andra strukturer med höga elektromagnetiska fält, uppmärksamma vattenkvalitet, använda helande essenser som Bach blommor för att stödja känslomässig balans, undersöka tävlingsmål för att se om de stöds eller avvisas av hästen.

Om du tror att du har en Vattenhäst, har du utmaningar att hantera för att ta hand om den.  Först och främst omfamna äventyret, förvänta dig det oväntade och lyssna på din hästpartner. Överge dina drömmar om att rida Grand Prix dressyr – eller ens rida alls – och inled en djup relation med hästen för att se var dess öde verkligen ligger.

Du kanske har köpt din häst för tävling, men den kan ha andra idéer! Avslöja Vattenhästens planer och var öppen för nya former av intuitiv kommunikation. Den kan tala till dig i drömmar eller genom en djurkommunikatör.

Den behöver din fulla uppmärksamhet för att hjälpa dig göra framsteg både för emotionell och andlig utveckling! Är du redo för det? Om du tror att du är det, då kommer det att gå bra! Vattenhästar behöver en tålmodig, lugn person som kommer att ta sig tid att föra fram deras underbara raffinerade, fina kvaliteter på ett produktivt sätt. De gillar lugna och fridfulla övningar som hjälper dem att hålla sig i sina kroppar.

Organet anslutet till Vattenhästar är njurarna. De kan behöva extra magnesium som Eldhästar på grund av utarmning och muskelspänningar. De kan behöva extra mineraler i allmänhet och stöd för sina leder och ben. Omega oljekosttillskott som lin och Chia, alger och sjögräs och alfalfa kan hjälpa Vattenhästar där de behöver extra stöd. Eteriska oljor kan gå lång väg samt att hjälpa dem att slappna av och vara lugna.

Vattenhäst

http://www.elementalacupressure.com/

 

Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff™

I Frihet – Vid Hand – Bettlös Ridkonst

© 2016 Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

0