30 november, 2014

Att använda skänklarna på hästen handlar för de flesta framförallt om framåtbjudning. Det är vanligt att man ökar framåtbjudningen hos hästen genom en konstant begäran från ryttarens skänklar. Alltså att konstant ”driva” hästen framåt. Men skänklarna har egentligen ingenting med framåtdrivning att göra. Skänklarna har egentligen en hindrande effekt med intensiteten de används med. Handen […]

0