17 september, 2015

Från Philippe Karls skola i klassisk dressyr ”The school of Lightness” som jag deltog i från marken och som ryttare under två år för hans fru Bea Borelle. Eftersom vi håller kontakten med hästen genom tyglarna via handen, är det en viktig hjälp att skola hos ryttaren. Kanske den svåraste att skola rätt och den […]

0
16 november, 2014

”Från unghäst till svår dressyr” I oktober 2014 höll Bea Borelle en demo i klassisk dressyr i franske dressyrmaster Philippe Karls lära ”The school of Legeréte (Lätthetens skola) i Enköping, tillsammans med instruktörselever. Hon är Philippe Karls bästa elev och tillika hustru. Bea håller instruktörsutbildningar i hans skola i flera länder och därav i Sverige […]

0